Başkası Hesabına Hareket Ettiğinin Bildirilmesi Yükümlülüğüne İlişkin Uyarı


Sayın Müşterimiz,

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 15 inci maddesi kapsamında kimlik tespiti yapılmasının zorunlu olduğu işlemlerde, kendi adınıza fakat başkası hesabına hareket ediyorsanız, işlemlerinizi yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğinizi yazılı olarak beyan etmeniz gerekmektedir. Anılan maddede, beyanda bulunmayan kişiler hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis veya beşbin güne kadar adlî para cezası öngörüldüğünü hatırlatmak isteriz.

TÖDEB Hakem Heyeti Formu
6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında sunduğumuz ödeme hizmetlerine ilişkin olarak ticari faaliyetlerinizi ilgilendirmeyen bireysel nitelikli şikayetleriniz için işlemin gerçekleştiği tarihten itibaren 2 yıl içerisinde kuruluşumuza başvurabilirsiniz. Kuruluşumuzdan başvurunuza ilişkin olumsuz yanıt almanız veya başvuru tarihinden itibaren 20 gün içerisinde yanıt alamamanız halinde, olumsuz yanıtın tebliğ edildiği tarihten veya cevap verilmesi gereken sürenin bitiminden itibaren de 60 gün içinde uyuşmazlık konusu hususa ilişkin bilgi ve belgeler ile birlikte https://todeb.org.tr/hakemheyetibasvuruformu/ linkinde yer alan başvuru formunu doldurarak Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği Bireysel Hakem Heyetine başvuruda bulunabilirsiniz. Konuya ilişkin detaylı bilgi için https://todeb.org.tr/source/hakem-heyeti/EK-3-Hakem-Heyeti-Brosur.pdf adresinde yer alan broşürü inceleyebilirsiniz.

Döviz Alım Satımı Yapılmadığına İlişkin Uyarı
Bu işyerinde sadece ödeme hizmetlerinin sunulması ve elektronik para ihraç edilmesi amacıyla döviz alım ve satımı yapılabilmektedir.

Buying or selling foreign exchange in tihs workplace is allowed only with the purpose of provision of payment services and issuance of electronic money.

Bu hallerin dışında döviz alım satım işlemi yapılması durumunda Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (cimer) aracılığıyla (Cimer) (www.cimer.gov.tr) ihbarda bulununuz.

Please report to presidency communication center (Cimer) (www.cimer.gov.tr) for any vıolatıon of buying or sellıng foreign exchange.

Ödeme hizmeti sunulması ve elektronik para ihraç edilmesi işlemlerinden bağımsız olarak döviz alım ve satımı yapılması durumunda işlemi yapan kişi ve müşteriye 1567 sayılı kanun uyarınca işlem başına en az 9.563 TL idari para cezası uygulanmaktadır.

According to the law no 1567, at least 9.563 tl fine can be executed for each party and transactıon for buying or selling foreign exchange apart from provision of payment services and issuance of electronic money.

Poca Temsilcilik Sertifikası